Blue Flower

           Gmina Piątnica w związku z realizacją Projektu „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, otrzymała niezbędne w tym trudnym czasie środki ochrony osobistej. Środki te zostały zakupione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach działania nr 5 - działania dodatkowe w walce z koronawirusem.                                                                               

 

            Dzięki tej współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Górkach Sypniewo, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem   w Piątnicy, Ochotnica Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna   w Piątnicy otrzymały łącznie:

 • 41 szt. płynu do dezynfekcji po 5l,
 • 300 szt. maseczek wielorazowych,
 • 2 400 szt. maseczek jednorazowych,
 • 104 opakowania po 100 szt. (10 400 szt.) rękawiczek jednorazowych,
 • 46 szt. fartuchów ochronnych jednorazowych,
 • 20 szt. wielorazowych, wodoodpornych kombinezonów ochronnych,
 • 80 opakowań po 100 szt. czepków ochronnych,
 • 156 szt. przyłbic ochronnych pełnotwarzowych.

 

          Za tą współpracę i ogromne wsparcie składamy serdeczne podziękowania. Podziękowania kierujemy również w stronę Starostwa Powiatowego w Łomży a w szczególności do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za sprawną dystrybucję środków.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w 2019r. weszły zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Osoby, które złożyły wnioski od dnia 1 lipca 2019r. posiadają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r. W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Powyższa informacja nie dotyczy rodziców dzieci nowonarodzonych.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą:

Portalu empatia :    https://empatia.mpips.gov.pl/

Bankowości elektronicznej

Portalu PUE ZUS

Ze względu na zagrożenie epidemiczne  wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki przed wejściem do urzędu.

 

Wniosek do pobrania

 

Link do strony

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy wraz z Dziennym Domem „Senior-Wigor” dołączył się do akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Piątnica. Chęć niesienia pomocy  stała się dla pracowników motywacją do podjęcia wyzwania a mianowicie do nauki szycia na maszynie. Urząd Gminy Piątnica dostarczył nam niezbędne materiały do szycia. Zapału do pracy nie brakowało. Dzięki wytrwałości oraz zaangażowaniu udało się uszyć 300 maseczek ochronnych, wielokrotnego użytku, które w najbliższym czasie trafią do Państwa domów.  Pandemia koronawirusa to ogromy sprawdzian dla całego społeczeństwa dlatego tak ważne jest, aby w tym trudnym czasie wspierać się nawzajem w każdy możliwy sposób.                 

 

INFORMACJA

o zasadach załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy od dnia 25 maja bieżącego roku

 1. Obsługa bezpośrednia

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców przy zachowaniu następujących zasad:

 • osoby wchodzące do Ośrodka obowiązane są posiadać nakrycie twarzy - zasłaniające usta i nos,
 • wchodząc do Ośrodka należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym,
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, tym samym czasie w budynku nie może być większa niż 1 osoba,
 • osoby oczekujące obowiązane są zachować pomiędzy sobą odległość minimum 1,5 metra,
 • osoby decydujące się na załatwienie sprawy bezpośrednio w Ośrodku proszone są o telefoniczne ustalenie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym, co pozwoli na sprawne załatwienie sprawy,
 • zaleca się przygotowanie odpowiednich formularzy przed planowaną wizytą w Ośrodku,
 • do Państwa dyspozycji nadal pozostaje skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty.

 

 1. Załatwianie spraw przez ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaleca i zachęca do załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Zakres spraw, jakie można załatwić przez ePUAP znajduje się na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.

Skorzystanie z tej możliwości pozwoli ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, a tym samym zachować wyższy poziom zabezpieczenia przed koronawirusem.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 współpracuje z 5 rodzinami z terenu Gminy Piątnica. Po przeprowadzonych dwóch warsztatach diagnostycznych, w których aktywnie uczestniczyli członkowie rodzin sporządzone zostały Indywidualne Plany Pracy. Ponadto Partnerski Zespół Kooperacji na potrzeby współpracy z rodzinami objętymi testowaniem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich opracował projekt socjalny w ramach, którego zaplanowano usługi mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin/osób, wzmocnienie relacji między członkami rodzin jak również będą przeciwdziałać wykluczeniu rodzin ze społeczności lokalnej. Usługi realizowane są we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa realizacja usług musiała zostać zawieszona. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji w dalszym ciągu staramy się wspierać rodziny, które nam zaufały i podjęły z nami współpracę. W ramach działań projektowych zostały zapotrzebowane pakiety ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki wielorazowe oraz rękawice jednorazowe), które zostaną przekazane wybranym rodzinom. W chwili, kiedy będzie to możliwe będą realizowane zaplanowane usługi dla rodzin jak również szkolenia dla członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji.