Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy przypomina, że w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego od 1 lutego 2021 r. można składać elektronicznie wnioski  o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). 

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą: 

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
 • systemów teleinformatycznych banków świadczących usługi drogą elektroniczną, 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie papierowej będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy  od dnia 01.04.2021r. w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne  wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki przed wejściem do urzędu.

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pracownicy  pozostają do dyspozycji pod numerem telefonu  86 215 21 10

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SW-1 .pdf)SW-1 .pdfWniosek SW-1106 kB
Download this file (SW-1Z.pdf)SW-1Z.pdfZałącznik do wniosku SW-189 kB

 

Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić na infolinię Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod nr tel.:  22 505 11 11).

Celem  programu „Wspieraj Seniora”  jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu  w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów (nr tel.:  22 505 11 11). Korpus przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Senior może również zgłosić się o pomoc bezpośrednio do tutejszego Ośrodka, pod nr tel. 86 215 21 10

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów  będących przedmiotem pomocy pokrywa Senior.

Więcej informacji: https://wspierajseniora.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory Twoje dziecko jadło obiad na szkolnej stołówce, ale odkąd uczy się zdalnie nie ma takiej możliwości?

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki (m.in. kryterium dochodowe). Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł,
 • na osobę w rodzinie – 792 zł.

Gdzie się zgłosić o pomoc?

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy udziale ośrodka pomocy społecznej, a o formie, rodzaju, rozmiarze świadczenia decyduje dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej. Osoba bądź rodzina potrzebująca pomocy w formie posiłku powinna zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Nauka zdalna – co z obiadem w szkole?

W sytuacji, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją epidemiczną, w konsekwencji czego nie spożywa posiłków w stołówce szkolnej, dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 nr. telefonu 86 215 21 10

 

Informujemy, że od dzisiaj tj. 27 do 30 października 2020r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy jest zamknięty dla interesantów. Wszelkie sprawy będą konsultowane telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP.

 

Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej

TEL. 789-377-545

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.