Blue Flower

 

Do tej pory Twoje dziecko jadło obiad na szkolnej stołówce, ale odkąd uczy się zdalnie nie ma takiej możliwości?

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki (m.in. kryterium dochodowe). Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł,
  • na osobę w rodzinie – 792 zł.

Gdzie się zgłosić o pomoc?

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy udziale ośrodka pomocy społecznej, a o formie, rodzaju, rozmiarze świadczenia decyduje dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej. Osoba bądź rodzina potrzebująca pomocy w formie posiłku powinna zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Nauka zdalna – co z obiadem w szkole?

W sytuacji, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją epidemiczną, w konsekwencji czego nie spożywa posiłków w stołówce szkolnej, dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 nr. telefonu 86 215 21 10