Gmina Piątnica w związku z realizacją Projektu „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, otrzymała niezbędne w tym trudnym czasie środki ochrony osobistej. Środki te zostały zakupione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach działania nr 5 - działania dodatkowe w walce z koronawirusem.                                                                               

 

            Dzięki tej współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Górkach Sypniewo, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem   w Piątnicy, Ochotnica Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna   w Piątnicy otrzymały łącznie:

  • 41 szt. płynu do dezynfekcji po 5l,
  • 300 szt. maseczek wielorazowych,
  • 2 400 szt. maseczek jednorazowych,
  • 104 opakowania po 100 szt. (10 400 szt.) rękawiczek jednorazowych,
  • 46 szt. fartuchów ochronnych jednorazowych,
  • 20 szt. wielorazowych, wodoodpornych kombinezonów ochronnych,
  • 80 opakowań po 100 szt. czepków ochronnych,
  • 156 szt. przyłbic ochronnych pełnotwarzowych.

 

          Za tą współpracę i ogromne wsparcie składamy serdeczne podziękowania. Podziękowania kierujemy również w stronę Starostwa Powiatowego w Łomży a w szczególności do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za sprawną dystrybucję środków.