Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w 2019r. weszły zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Osoby, które złożyły wnioski od dnia 1 lipca 2019r. posiadają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r. W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Powyższa informacja nie dotyczy rodziców dzieci nowonarodzonych.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą:

Portalu empatia :    https://empatia.mpips.gov.pl/

Bankowości elektronicznej

Portalu PUE ZUS

Ze względu na zagrożenie epidemiczne  wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki przed wejściem do urzędu.

 

Wniosek do pobrania

 

Link do strony

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019