INFORMACJA

o zasadach załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy od dnia 25 maja bieżącego roku

  1. Obsługa bezpośrednia

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców przy zachowaniu następujących zasad:

  • osoby wchodzące do Ośrodka obowiązane są posiadać nakrycie twarzy - zasłaniające usta i nos,
  • wchodząc do Ośrodka należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, tym samym czasie w budynku nie może być większa niż 1 osoba,
  • osoby oczekujące obowiązane są zachować pomiędzy sobą odległość minimum 1,5 metra,
  • osoby decydujące się na załatwienie sprawy bezpośrednio w Ośrodku proszone są o telefoniczne ustalenie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym, co pozwoli na sprawne załatwienie sprawy,
  • zaleca się przygotowanie odpowiednich formularzy przed planowaną wizytą w Ośrodku,
  • do Państwa dyspozycji nadal pozostaje skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty.

 

  1. Załatwianie spraw przez ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaleca i zachęca do załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Zakres spraw, jakie można załatwić przez ePUAP znajduje się na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.

Skorzystanie z tej możliwości pozwoli ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, a tym samym zachować wyższy poziom zabezpieczenia przed koronawirusem.