Blue Flower

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w 2019r. weszły zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Osoby, które złożyły wnioski od dnia 1 lipca 2019r. posiadają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r. W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Powyższa informacja nie dotyczy rodziców dzieci nowonarodzonych.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą:

Portalu empatia :    https://empatia.mpips.gov.pl/

Bankowości elektronicznej

Portalu PUE ZUS

Ze względu na zagrożenie epidemiczne  wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki przed wejściem do urzędu.

 

Wniosek do pobrania

 

Link do strony

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

INFORMACJA

o zasadach załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy od dnia 25 maja bieżącego roku

  1. Obsługa bezpośrednia

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców przy zachowaniu następujących zasad:

  • osoby wchodzące do Ośrodka obowiązane są posiadać nakrycie twarzy - zasłaniające usta i nos,
  • wchodząc do Ośrodka należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, tym samym czasie w budynku nie może być większa niż 1 osoba,
  • osoby oczekujące obowiązane są zachować pomiędzy sobą odległość minimum 1,5 metra,
  • osoby decydujące się na załatwienie sprawy bezpośrednio w Ośrodku proszone są o telefoniczne ustalenie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym, co pozwoli na sprawne załatwienie sprawy,
  • zaleca się przygotowanie odpowiednich formularzy przed planowaną wizytą w Ośrodku,
  • do Państwa dyspozycji nadal pozostaje skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty.

 

  1. Załatwianie spraw przez ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaleca i zachęca do załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Zakres spraw, jakie można załatwić przez ePUAP znajduje się na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.

Skorzystanie z tej możliwości pozwoli ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, a tym samym zachować wyższy poziom zabezpieczenia przed koronawirusem.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 współpracuje z 5 rodzinami z terenu Gminy Piątnica. Po przeprowadzonych dwóch warsztatach diagnostycznych, w których aktywnie uczestniczyli członkowie rodzin sporządzone zostały Indywidualne Plany Pracy. Ponadto Partnerski Zespół Kooperacji na potrzeby współpracy z rodzinami objętymi testowaniem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich opracował projekt socjalny w ramach, którego zaplanowano usługi mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin/osób, wzmocnienie relacji między członkami rodzin jak również będą przeciwdziałać wykluczeniu rodzin ze społeczności lokalnej. Usługi realizowane są we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa realizacja usług musiała zostać zawieszona. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji w dalszym ciągu staramy się wspierać rodziny, które nam zaufały i podjęły z nami współpracę. W ramach działań projektowych zostały zapotrzebowane pakiety ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki wielorazowe oraz rękawice jednorazowe), które zostaną przekazane wybranym rodzinom. W chwili, kiedy będzie to możliwe będą realizowane zaplanowane usługi dla rodzin jak również szkolenia dla członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji.

 

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy wraz z Dziennym Domem „Senior-Wigor” dołączył się do akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Piątnica. Chęć niesienia pomocy  stała się dla pracowników motywacją do podjęcia wyzwania a mianowicie do nauki szycia na maszynie. Urząd Gminy Piątnica dostarczył nam niezbędne materiały do szycia. Zapału do pracy nie brakowało. Dzięki wytrwałości oraz zaangażowaniu udało się uszyć 300 maseczek ochronnych, wielokrotnego użytku, które w najbliższym czasie trafią do Państwa domów.  Pandemia koronawirusa to ogromy sprawdzian dla całego społeczeństwa dlatego tak ważne jest, aby w tym trudnym czasie wspierać się nawzajem w każdy możliwy sposób.                 

 

UWAGA!

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

 

          W związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania ośrodka, który do dnia 10 kwietnia 2020 r., będzie nieczynny dla interesantów.

          Jednocześnie informujemy, iż pracownicy ośrodka pozostają na swoich stanowiskach pracy realizując swoje obowiązki unikając bezpośredniego kontaktu.
W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki z pracownikami ośrodka można kontaktować się:                                        

- telefonicznie pod numerem telefonu 86 215-21-10,

- elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- za pośrednictwem platformy e-puap epuap.gov.pl,

- bądź też przez wrzucenie wniosku w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przy wejściu do ośrodka.                                                                     
W celu ułatwienia kontaktu prosimy, aby we wniosku podany był dokładny adres zamieszkania strony jak również aktualny numer telefonu. 

 

          Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, także tych najmłodszych bardzo prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wyjść na zewnątrz. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności – omijanie miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób, częste mycie rąk, zachowanie podstawowych zasad higieny.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.